Rzeczoznawca Majątkowy Mikołów

Szanowni Państwo,

Jako rzeczoznawca majątkowy zajmuję się świadczeniem usług wyceny nieruchomości dla osób i firm z Mikołowa oraz powiatu mikołowskiego.

Szacowanie nieruchomości zlokalizowanych w Mikołowie obejmuje m.in. takiego rodzaju nieruchomości jak:

 • nieruchomości gruntowe zabudowane – w tym: budynki mieszkalne, budynki służące do wykonywania działalności komercyjnej (przemysłowe, usługowe, hale i magazyny)
 • nieruchomości gruntowe niezabudowane – w tym: działki budowlane, leśne, rolne
 • nieruchomości lokalowe – mieszkaniowe i komercyjne
 • ograniczone prawa rzeczowe – różnego rodzaju służebności (gruntowa, osobista, przesyłu), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Operaty szacunkowe sporządzane są w określonych celach, do których mogą należeć m.in.:

 • wycena nieruchomości pod kredyt
 • wycena na potrzeby podziału majątku
 • wycena na potrzeby postępowania spadkowego
 • wycena nieruchomości w celu sprzedaży lub nabycia
 • wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
 • wycena nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • wycena na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • wycena w celu sprzedaży prawa własności do nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
 • wycena nieruchomości w celu oddania jej w trwały zarząd lub aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu
 • wycena w celu ustalenia kwoty odszkodowania za nieruchomość
 • ustalenie wynagrodzenia za ustanowienie służebności
 • wycena lokali mieszkalnych w celu sprzedaży na rzecz najemcy
 • ustalenie kwoty odszkodowania, wycena w celu ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych
 • wycena służebności przesyłu
 • inne wyceny zgodnie z przepisami prawa.

Na wszelkie pytania dotyczące wyceny nieruchomości w Mikołowie chętnie udzielę bliższych informacji w trakcie kontaktu telefonicznego.

Z poważaniem                                  

Jadwiga Marczykiewicz                  

Jadwiga Marczykiewicz